huijsmans ict services

Home

Achtergrond:

Als organisatiesocioloog met een ruime ervaring in ICT projectmanagement ben ik in staat om de integratie van ICT en organisatie conceptueel te benaderen en pragmatisch uit te voeren.

Daarbij zijn de volgende vier kernbegrippen "leading":  • Controleerbaarheid: elke ICT aangelegenheid moet controleerbaar zijn in de zin dat zowel besluitvorming als uitvoering toetsbaar (en dus ook begrijpbaar) moet zijn voor de organisatie. Geen "ivoren ICT torens".


  • Leefbaarheid: de ICT omgeving moet een bevredigend middel zijn ter ondersteuning van bedrijfsprocessen.


  • Bestuurbaarheid: een ICT organisatie moet optimaal kunnen functioneren binnen de gestelde doelstellingen; afspraken en regelgeving moeten in goede harmonie worden gebracht met sociale en culturele omstandigheden binnen zo'n organisatie.


  • Beheersbaarheid: ICT moet in verhouding blijven tot de bedrijfsprocessen en de organisatie als geheel en niet verworden tot een onbeheersbare kolos.